Om alvast een eerste selectie te maken, boog de Beoordelingscommissie zich op maandag 16 oktober al over de 22 aanvragen tot dan. ‘We wilden een eerste inzicht hebben in de aanvragen die al binnen zijn. En ook om tot een goede werkwijze te komen. Het bleek inderdaad een lastige klus om tot een zuivere beoordeling te komen,’ meldt voorzitter Rob der Waard van de commissie. ‘Er is veel ambitie. Iedereen wil graag verder in de sport en denkt dat ook te kunnen waarmaken op een hoog niveau. Maar dat kan per sport nogal verschillen, zoals de leeftijd. In de ene sport moet men eerder op top niveau zijn dan in de andere. Ook de bepaling van de ondersteuning roept in een aantal gevallen vragen op. Waar is men precies mee geholpen?’ aldus De Waard.

Hoe verder

In deze eerste ronde heeft de commissie de aanvragen in drie categorieën ingedeeld, namelijk: A. toewijzing, B. aanhouding, C. afwijzing. Maar definitief is dat nog niet.

Met de groep Toewijzing is door de verschillende commissieleden persoonlijk contact opgenomen om tot de gewenste toekenning te komen.
Dat geldt ook voor de groep Aanhouding. In deze gevallen kon de Beoordelingscommissie nog geen beslissing nemen en heeft nadere informatie moeten inwinnen.

De groep Afwijzing krijgt binnenkort al wel schriftelijk bericht.

De Beoordelingscommissie komt op dinsdag 14 november weer bijeen. Ze velt dan het definitieve oordeel over de aanvragen tot 16 oktober en uiteraard de nieuwe aanvragen tussen 16 oktober en 1 november.