Criteria kandidaatstelling

Aanmelden voor 2019 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. De inschrijvingstermijn loopt van 1 augustus tot en met 30 september dit jaar. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen, worden in behandeling genomen. De aanvragers krijgen in november de uitslag.

De criteria zijn:

 • De kandidatuur kan worden gesteld door:

  • talentvolle sporters, individueel of als lid van een team;
  • voortrekkers in een zich onderscheidend sportproject.
 • Je bent op het moment van de aanvraag niet ouder dan 21 jaar.

 • De kandidaten moeten actief zijn in een sport die via de bond bij NOC*NSF is aangesloten.

 • De kandidaten moeten wonen, dan wel sporten in de provincie Groningen en in bijzondere gevallen eventueel aangrenzende regio.

 • De kandidatuur moet gemotiveerd worden met de mate van ambitie, de al geleverde prestaties en het verdere stappenplan.

 • Aanmelden voor 2019 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Aanvragers krijgen geautomatiseerd bericht van ontvangst. Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen, worden in behandeling genomen. De inschrijvingstermijn loopt van 1 augustus tot en met 30 september dit jaar. De aanvragers krijgen in november bericht van toewijzing of afwijzing.

 • Uitverkoren sporters of projecten kunnen op diverse wijze worden ondersteund. Dat kan een geldbedrag zijn, een trainingsstage in binnen- of buitenland, materiaal, mentale begeleiding, speciale coaching, (para)medische bijstand of een combinatie daarvan.

 • De toe te kennen ondersteuning zal per geval worden bepaald. Het principe is verbetering van de prestatie.

 • De toegekende steun is eenmalig. Uitverkorenen kunnen zich niet een tweede keer kandideren.

 • Sporters of projecten die ondersteuning krijgen, rapporteren de ontwikkelingen aan de hand van het stappenplan.

 • De toekenning van een aanvraag wordt vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse rechten en verplichtingen.

 • De commissie kan, als daarvoor gegronde redenen zijn, afwijken van de hiervoor genoemde criteria.