Criteria kandidaatstelling

Aanmelden voor 2020 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. De inschrijvingstermijn loopt van 1 augustus tot en met 30 september 2019. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen binnen deze termijn en voldoend aan onderstaande criteria, worden in behandeling genomen. De indieners krijgen in oktober bericht of ze al of niet in aanmerking komen voor honorering.

De criteria zijn:

 • De kandidatuur kan worden gesteld door:

  • talentvolle sport(st)ers, individueel of als lid van een team
  • voortrekkers in een zich onderscheidend (breedte)sportproject.
 • Individuele sport(st)ers mogen op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 21 jaar.

 • De kandidaten moeten actief zijn in een sport die via de bond bij NOC*NSF is aangesloten.

 • De kandidaten moeten wonen, dan wel sporten in de provincie Groningen en in bijzondere gevallen eventueel aangrenzende regio.

 • De kandidatuur moet gemotiveerd worden met de mate van ambitie, de al geleverde prestaties en het verdere stappenplan.

 • Aanmelden voor 2020 kan alleen via het aanvraagformulier op deze website. Aanvragers krijgen bericht van ontvangst. Alleen aanvragen die aan de criteria voldoen en ingediend in de periode 1 augustus-30 september. worden in behandeling genomen. De aanvragers krijgen in oktober bericht van toewijzing of afwijzing.

 • Uitverkoren sporters of projecten kunnen op diverse wijze worden ondersteund. Dat kan een geldbedrag zijn, een trainingsstage in binnen- of buitenland, materiaal, mentale begeleiding, speciale coaching, (para)medische bijstand of een combinatie daar van.

 • De toe te kennen ondersteuning zal per geval worden bepaald. Het principe is verbetering van de prestatie.

 • De toegekende steun is in principe eenmalig.

 • Sporters of projecten die ondersteuning krijgen, rapporteren de ontwikkelingen aan de hand van het stappenplan.

 • De toekenning van een aanvraag wordt vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse rechten en verplichtingen.

 • De commissie kan, als daarvoor gegronde redenen zijn, afwijken van de hiervoor genoemde criteria.