Een positief 2019 gewenst

Het bestuur van de John Schokker Foundation wenst alle bij de Foundation betrokkenen een positief 2019. De commissieleden, de sporters 2018 en 2019 en uiteraard onze sponsors. We hopen dat het een ieder voor de wind gaat. En als het even tegenzit juist daar de kracht uit putten om weer sterker te worden. Dat vooral is een kwaliteit.

Foto’s: Fotoburo FPS