PERSBERICHT: Uitslag loterij Steun Jeugdsport Groningen en Drenthe

De trekking is geweest en de prijzen zijn allemaal uitgedeeld of uitgekeerd aan de winnaars, dus nu is het tijd ook de opbrengst voor de deelnemende clubs en de jeugdsport bekend te maken. 

Naast de John Schokker Foundation en de samenwerkende topclubs Donar, Amysoft Lycurgus, Hepro/GIJS Groningen, Nic. en ACV Assen zijn er nog achttien wederverkopers actief geweest met de verkoop van loten. Alle deelnemende clubs en de aan hen toe te schrijven opbrengst is te vinden in bijgevoegde tabel (zie onder).

Wij zijn erg blij met het totaal uit te keren bedrag dat ten goede komt aan de jeugdsport in Groningen en Drenthe.

Het bestuur van de John Schokker Foundation wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van deze loterij nogmaals heel hartelijk danken voor alle inspanningen die het afgelopen halfjaar zijn geleverd. Daarnaast willen we alle winnaars feliciteren en heel veel plezier met hun prijzen wensen. Ook willen we natuurlijk alle mensen bedanken die dit initiatief hebben gesteund door loten te kopen.

Voorzitter Wytze Kooistra: “Het is mooi dat zulke bedragen beschikbaar komen voor de jeugdsport. Daar is vaak met minimale middelen al veel te bereiken. Wij hopen dat de deelnemende initiatieven hierdoor in staat zijn trainers voor de jeugd te behouden in deze moeilijke tijden. Daarnaast hopen we vooral ook dat hiermee nieuwe initiatieven ontplooid worden om de jeugd in beweging te houden. Bedankt voor alle support aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen.”

Namens de John Schokker Foundation,

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt.