De kruitdampen van Oud en Nieuw zijn opgetrokken en de John Schokker Foundation gaat weer over tot de orde van de dag. Op 9 januari troffen bestuur en commissieleden elkaar op de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst rond de basketbalwedstrijd Donar-Varese. Ook een aantal ondersteunende sponsors van de Foundation was aanwezig. Op die bijeenkomst presenteerde John Schokker ook de nieuwe naam van zijn makelaardij.

Na de succesvolle Benefiet in november stond de zaak overigens niet stil natuurlijk. Leuk is bijvoorbeeld dat alle 17 sport(st)ers 2019 een introductie met fraaie foto hebben aangeleverd voor de levendige John Schokker onder Sporters 2019. Het is een zeer representatieve presentatie van ons regionaal topsporttalent. En op de pagina Actueel wordt regelmatig actueel nieuws geplaatst. Klik dus regelmatig de website aan van de John Schokker Foundation.

Maar zoals gezegd, het jaar 2019 is begonnen en de Foundation gaat ambitieus erder op de ingeslagen weg. In lijn met de ambitie van jeugdig sporttalent uit Stad en provincie Groningen.

Verschillende zaken komen daarbij aan de orde. Dat geldt in de eerste plaats voor de Commerciële Commissie die zich nog deze maand buigt over de evenementen agenda van dit jaar. Ook de verschillende vormen van fondswerving krijgen contouren. In dat kader bijvoorbeeld meldt de Foundation zich deze maand aan voor een bijdrage uit het Mamamini Goededoelenfonds. Daarnaast liggen verschillende plannen op tafel.

Dit alles om het budget 2020 voor ondersteuning van jeugdige sporttalenten uit de regio Groningen te versterken. Waardoor zoveel mogelijk ambitieuze jongelui zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Voor dit jaar 2019 kregen 17 sporttalenten al een bijdrage en worden ook nog eens 4 talenten van de lichting 2018 door sponsors extra ondersteund.