De inschrijvingstermijn voor een aanvraag voor ondersteuning in 2020 door de John Schokker Foundation begint op DONDERDAG 1 AUGUSTUS en duurt tot en met MAANDAG 30 SEPTEMBER.

Aanvragen van jonge topsporttalenten (t.m. 21 jaar) uit de regio Groningen kunnen alleen binnen die termijn worden ingediend met het Aanvraagformulier op de site van de Foundation. Op de site staan ook de voorwaarden (Criteria) waaraan moet worden voldaan. De aanvragers krijgen bericht van ontvangst, waarin ook de verdere procedure wordt vermeld.

De Beoordelingscommissie heeft dan nog enige tijd nodig om te kunnen beslissen wie in 2020 ondersteuning krijgt. De uitslag wordt medio november bekend gemaakt.