De inschrijving voor ondersteuning in 2020 door de John Schokker Foundation is sinds 1 augustus is geopend. De eerste aanvragen zijn al binnen. Aanmeldingen kunnen worden ingediend tot en met 30 september met gebruik van het formulier op de site van de John Schokker Foundation. In de Criteria staan de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De aanvragers krijgen bericht van ontvangst, waarin ook de verdere procedure wordt vermeld. De Beoordelingscommissie heeft dan nog enige tijd nodig om te kunnen beslissen wie in 2020 ondersteuning krijgt. Die beslissing wordt medio november bekend gemaakt.