De inschrijvingstermijn voor een aanvraag voor ondersteuning in 2019 door de John Schokker Foundation begint op WOENSDAG 1 AUGUSTUS en duurt tot en met ZONDAG 30 SEPTEMBER. Aanvragen moeten in die termijn worden ingediend met gebruik van het formulier op deze site. Lees eerst goed de Criteria waaraan moet worden voldaan. De Beoordelingscommissie heeft dan nog enige tijd nodig om te kunnen beslissen wie in 2019 ondersteuning krijgt. De beslissing wordt medio november bekend gemaakt.