Organisatie

Bestuur

De John Schokker Foundation wordt gevormd door een bestuur dat bestaat uit Arjan Ebbinge (voorzitter), John Schokker (secretaris) en Jan Schuil (penningmeester).

Commerciële Commissie

De Commerciële Commissie van de Foundation zet zich in voor het verhogen van het budget dat jaarlijks beschikbaar komt voor ondersteuning aan talentvolle sporters in Groningen. De commissie wordt gevormd door mensen die thuis zijn in sportmarketing en -organisatie. Dat zijn Ger van Gelder (voorzitter), Thijs Rondhuis, Wiebe van der Ploeg, Eddy Poppema, Eddie Walda, Henk de Haan, Joram van Doorn en John Schokker. De eerste contouren van het marketingplan zijn uitgetekend. Voor 2018 staan enkele aantrekkelijke activiteiten en evenementen op het programma. Daarover volgt binnenkort nieuws. Dat geldt ook voor het participatiemodel met informatie over de verschillende mogelijkheden voor bedrijven, instanties, organisaties en particulieren om mee te doen.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijk van het bestuur opererende beoordelingscommissie bepaalt of de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria en neemt vervolgens een beslissing over toewijzing of afwijzing. De commissie bestaat uit mensen die hun sporen in de Groninger sportwereld hebben verdiend. Dat zijn Rob de Waard (voorzitter), Dick Heuvelman, Karin Kienhuis, Hans Robben, Johan Toren en Jack Suiveer.

Stafbureau

De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau met Ger van Gelder als coördinator. Het stafbureau is de verbinding tussen de sportwereld en de Foundation. Het bureau draagt zorg voor de coördinatie, aansturing en begeleiding van de verschillende activiteiten, zoals het verwerken van de aanvragen.

Ambassadeurs

De Foundation wordt ook uitgedragen door een aantal ambassadeurs dat de doelstelling uitstraalt en ondersteunt.

Kenmerk

De Foundation ambieert op geen enkele wijze enig winstoogmerk. Het werk wordt gedaan door vrijwilligers. Daardoor kan het budget van de Foundation vrijwel maximaal worden besteed aan de toekenning van aanvragen.

De Foundation is ingeschreven op 22 december 2016 in het stichtingsregister van de KvK te Groningen als stichting John Schokker Foundation onder registratienummer 85706262.