De aanvraagtermijn voor ondersteuning in 2019 door de John Schokker Foundation is geopend. Jonge, talentvolle sport(st)ers uit de regio Groningen komen daarvoor in aanmerking als ze voldoen aan de criteria zoals aangegeven op deze website. De eerste aanvragen zijn al binnen. Van de aanmelding krijgt men een bevestiging van ontvangst. De termijn loopt tot 1 oktober. De Beoordelingscommissie beslist vervolgens wie er in aanmerking komen. Ongeveer medio november volgt dan de uitslag. In 2018 kregen 18 talenten ondersteuning van de Foundation.