De Beoordelingscommissie van de JSF heeft een eerste voordracht gedaan aan het bestuur over de toewijzing van ondersteuning in 2020. Er moet in enkele gevallen nog aanvullende informatie worden ingewonnen, maar zoals het nu lijkt worden van de 31 aanvragen er 14 toegewezen.

Alle aanvragers krijgen BEGIN NOVEMBER bericht van toe- dan wel afwijzing.